Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Konferencja „Pomorze równych szans. Wsparcie rodziny, seniorów i osób z niepełnosprawnościami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. „Pomorze równych szans. Wsparcie rodziny, seniorów i  osób z niepełnosprawnościami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”. Celem tego wydarzenia jest wskazanie kluczowych elementów i warunków dla rozwoju usług społecznych w województwie pomorskim w oparciu o środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas konferencji swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się beneficjenci realizujący projekty z  obszaru rozwoju usług społecznych, dofinansowane w ramach Działania 6.2. RPO WP 2014-2020. Dodatkowo wśród zapro­szo­nych gości poja­wią się eks­perci i  specjaliści w tej dziedzinie.

Konferencja odbędzie się 26 września 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego – Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, sala im. Lecha Bądkowskiego.

Program konferencji

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego „Weź udział” i potwierdzenie linkiem aktywacyjnym przesłanym email.  Liczba miejsc ograniczona.

Uwaga ! Zmiany organizacji ruchu na ulicy Okopowej.

Prezentacje ze spotkania informacyjnego 

Transmisja konferencji „Pomorze równych szans. Wsparcie rodziny, seniorów i osób z niepełnosprawnościami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” w wersji dla osób niesłyszących z tłumaczem polskiego języka