Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Zespołem ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zapraszają przedstawicieli gmin województwa pomorskiego do udziału w webinarium „Finansowanie projektów bazujących na dziedzictwie”. Poniżej szczegóły dotyczące spotkania.

Cel spotkania:

Celem webinarium jest przybliżenie jego uczestnikom źródeł finansowania projektów bazujących na dziedzictwie kulturowym.

Termin spotkania:
Piątek 11 czerwca 2021 r., w godz. 09.00-11:15.

Warunki uczestnictwa w spotkaniu:

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego „Weź udział” i potwierdzenie linkiem aktywacyjnym przesłanym na adres e-mail osoby zgłaszającej się.

Terminy zgłoszeń:

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w terminie do 02 czerwca 2021 r.

Link do spotkania zostanie wysłany najpóźniej dzień przed docelowym terminem webinarium, tj. do 10 czerwca 2021 r.

Forma spotkania:

Webinarium zostanie zorganizowane z wykorzystaniem platformy ZOOM.

Aby wziąć udział w webinarium należy zainstalować na komputerze aplikację Zoom Client lub pobrać ją na telefon.

Program spotkania

Prowadzący:

Webinarium prowadzone jest przez przedstawicieli Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Rejestracja i udział w webinarium są jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia.

Zachęcamy również do udziału w webinarium poświęconemu roli dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji – grupa I (zapisy TUTAJ) i grupa II (zapisy TUTAJ).

Udział w webinariach jest bezpłatny.

Spotkania organizowane są w ramach zadania 1.1.3. Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019–2022 pn. „Merytoryczne wsparcie procesu planowania i rewitalizacji w gminach”.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

  • Agnieszka Parkot, e-mail: a.parkot@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 155,
  • Maciej Brzezicki, e-mail: m.brzezicki@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 454,
  • Kinga Dziewiątkowska-Seroka, e-mail: k.dziewiatkowska@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 172