Zapraszamy do udziału w warsztatach teoretyczno-praktycznych dotyczących dostępności – aspekt architektoniczny, cyfrowy i informacyjno-komunikacyjny. Zaplanowano dwa 2-dniowe warsztaty z ww. tematyki dla dwóch grup uczestników. Podczas każdego z warsztatów zostanie zrealizowany ten sam program.

Cel warsztatów:
Celem warsztatów jest poznanie przez uczestników podstawowych zagadnień związanych z szeroko pojętą tematyką dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym zasad projektowania uniwersalnego, a także podstawowych aktów prawnych dotyczących dostępności cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Udział w części praktycznej warsztatów umożliwi uczestnikom nabycie praktycznej wiedzy na temat potrzeb wybranych grup osób ze szczególnymi potrzebami i umiejętności znalezienia się w sytuacji obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.
W warsztatach będą mogli brać udział przedstawiciele gmin miejskich i miejsko-wiejskich, pracownicy Urzędów Miast i gminnych jednostek organizacyjnych oraz inne podmioty i osoby zaangażowane w proces rewitalizacji, w tym też architekci faktycznie zaangażowani w zarządzanie przestrzenią w miastach.
Terminy (do wyboru) i miejsce warsztatów:
I TERMIN:  6-7 grudnia 2022 r. (wtorek-środa)
I dzień: warsztaty w godzinach 10:00–17:00
II dzień: warsztaty w godzinach 9:00–16:00
Miejsce: Hotel Novotel Gdańsk Centrum, Pszenna 1, Gdańsk
II TERMIN:  12-13 grudnia 2022 r. (poniedziałek-wtorek)
I dzień: warsztaty w godzinach 10:00–17:00
II dzień: warsztaty w godzinach 9:00–16:00
Miejsce: Hotel Novotel Gdańsk Centrum, Pszenna 1, Gdańsk
W trakcie warsztatów Organizator zapewnia przerwę kawową i obiad w formie bufetu, a dla osób chętnych: nocleg w hotelu (z 6 na 7.12 lub z 12 na 13.12, pokoje 1 lub 2 osobowe do wykorzystania pojedynczego) wraz ze śniadaniem w dniu 7.12 lub 13.12 (tylko dla osób korzystających z noclegu) oraz miejsce parkingowe. Wskazane wyżej wyżywienie, nocleg i miejsca postojowe są bezpłatne dla uczestników.
Uwaga: Organizator nie zapewnia kolacji w dniu 6.12 i 12.12.
Warunki uczestnictwa w warsztatach:
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego „Weź udział” i potwierdzenie udziału poprzez link aktywacyjny przesłany na adres e-mail podany przy rejestracji. Należy wybrać jeden z zaproponowanych terminów (I lub II).
Maksymalna liczba uczestników każdego warsztatu wynosi 25 osób. Potwierdzeniem zakwalifikowania uczestnika będzie wiadomość wysłana przez Organizatora wysłana na adres e-mail podany przy rejestracji.
Terminy zgłoszeń:
Interaktywny formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w terminie do 01 grudnia 2022 roku (czwartek). 
Forma warsztatów:
Warsztaty odbywają się w formie stacjonarnej. Nie ma możliwości udziału zdalnego
W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.
Rejestracja i udział w warsztatach są jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia.
Spotkania odbywają się w ramach realizowanego przez Województwo pomorskie zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizator zapewnia też dla uczestników bezpłatną możliwość noclegu, miejsca postojowe i wyżywienie podczas warsztatów (bez kolacji), zgodnie z informacjami powyżej.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
  • Agnieszka Parkot, e-mail: a.parkot@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 155
  • Magdalena Kaniewska, e-mail: m.kaniewska@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 138
  • Aleksandra Luter, e-mail: a.luter@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 454

Pliki do pobrania: