Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Dwudniowe warsztaty dla przedstawicieli gmin miejskich lub miejsko-wiejskich z terenu województwa pomorskiego z zakresu wykorzystania narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji

Dwudniowe warsztaty dla przedstawicieli gmin miejskich lub miejsko-wiejskich z terenu województwa pomorskiego z zakresu wykorzystania narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji

Zespół ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza przedstawicieli gmin miejskich i miejsko-wiejskich z terenu województwa pomorskiego do udziału w warsztatach dotyczących wykorzystania narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji. Warsztaty zostaną przeprowadzone w formie spotkań stacjonarnych, podczas których eksperci omówią ich rolę w procesie rewitalizacji.
Docelowo zaplanowano dwa dwudniowe warsztaty z ww. tematyki dla dwóch grup uczestników. Podczas każdego z warsztatów zostanie zrealizowany ten sam program. Warsztaty dla grupy II zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku 2022. Poniżej szczegóły dotyczące spotkania dla grupy I.
Cel warsztatów:
Celem warsztatów jest przygotowanie przedstawicieli gmin miejskich lub miejsko-wiejskich z terenu województwa pomorskiego do wykorzystania narzędzi wymienionych w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. W warsztatach będą mogli brać udział przedstawiciele gmin, pracownicy Urzędów Miast i gminnych jednostek organizacyjnych – w szczególności zajmujących się rewitalizacją.
Zakres tematyczny warsztatów uwzględnia:
  • wprowadzenie do zagadnień związanych z narzędziami wynikającymi z ustawy o rewitalizacji;
  • wstęp do ustawy o rewitalizacji z nawiązaniem do programów rewitalizacji, decyzji o warunkach zabudowy i prawa pierwokupu;
  • ustanowienie Specjalnej Strefy Rewitalizacji (SSR) i związane z tym procedury, narzędzia i dobre praktyki;
  • miejscowy plan rewitalizacji – zasady, procedury, skutki prawne i finansowe.
Zagadnienia zostaną omówione na przykładach wybranych gmin.
Warsztaty obejmują też ćwiczenia praktyczne.
Termin i miejsce warsztatów:
14 lipca br. (czwartek): godz. 10:00-16:00,
15 lipca br. (piątek): godz. 9:00-15:00
Hotel Fahrenheit, ul. Grodzka 19, 80-841 Gdańsk
W trakcie warsztatów Organizator zapewnia przerwę kawową i obiad w formie bufetu.
Uwaga: Organizator nie zapewnia noclegu.
Warunki uczestnictwa w warsztatach:
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego „Weź udział” i potwierdzenie udziału poprzez link aktywacyjny przesłany na adres e-mail podany przy rejestracji. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc wynikającą z charakteru warsztatów w przypadku dużej liczby zgłoszeń dopuszcza się ograniczenie liczby uczestników do dwóch osób z każdej instytucji. Potwierdzeniem zakwalifikowania będzie wiadomość zwrotna za pośrednictwem poczty e-mail.
Maksymalna liczba uczestników wynosi 25 osób.
Terminy zgłoszeń:
Interaktywny formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w terminie do 4 lipca 2022 roku.
Forma warsztatów:
Warsztaty zostaną zorganizowane w formie stacjonarnej.
Prowadzący:
Katarzyna Spadło – Instytut Rozwoju Miast i Regionów,
Edyta Tomczyk – Instytut Rozwoju Miast i Regionów .
Umowa na przeprowadzenie warsztatów zawarta została z firmą Adept Sp. z o.o. Sp. k.
W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.
Rejestracja i udział w warsztatach są jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia.
Spotkanie odbywa się w ramach realizowanego przez Województwo pomorskie zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
  • Magdalena Kaniewska, e-mail: m.kaniewska@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 138
  •  Agnieszka Parkot, e-mail: a.parkot@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 155
  •  Aleksandra Luter, e-mail: a.luter@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 454