Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Dwudniowe warsztaty dla przedstawicieli gmin miejskich lub miejsko-wiejskich z terenu województwa pomorskiego z zakresu diagnozy i delimitacji obszaru zdegradowanego

Zespół ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza przedstawicieli gmin miejskich i miejsko-wiejskich z terenu województwa pomorskiego do udziału w II turze warsztatów dotyczących diagnozy i delimitacji obszarów zdegradowanych. Warsztaty zostaną przeprowadzone w formie spotkań stacjonarnych, podczas których eksperci omówią rolę wymienionych elementów w procesie rewitalizacji.

Cel warsztatów:

Celem warsztatów jest przygotowanie przedstawicieli gmin miejskich lub miejsko-wiejskich z terenu województwa pomorskiego do opracowania lub aktualizacji diagnozy i delimitacji obszaru zdegradowanego. W warsztatach będą mogli brać udział przedstawiciele gmin, pracownicy Urzędów Miast i gminnych jednostek organizacyjnych oraz przedstawiciele podmiotów współpracujących z gminami na etapie zbierania danych.

Zakres tematyczny warsztatów uwzględnia podstawowe pojęcia dotyczące diagnozy i delimitacji obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji oraz związane z tym podejmowanie uchwał, a także niezbędne procedury takie jak przygotowanie analizy wskaźnikowej, wyznaczanie jednostek urbanistycznych w gminie, czy też analiza zróżnicowania natężenia zjawisk kryzysowych na obszarze gminy. Zagadnienia omówione zostaną pod kątem dobrych i złych praktyk oraz najczęściej popełnianych błędów podczas wyznaczania obszaru rewitalizacji.

Termin i miejsce warsztatów:

30 sierpnia br. (wtorek): godz. 10:00-16:00,
31 sierpnia br. (środa): godz. 9:00-15:00
Hotel Fahrenheit, ul. Grodzka 19, 80-841 Gdańsk

W trakcie warsztatów Organizator zapewnia przerwę kawową i obiad w formie bufetu.

Uwaga: Organizator nie zapewnia noclegu.

Warunki uczestnictwa w warsztatach:

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i potwierdzenie udziału poprzez link aktywacyjny przesłany na adres e-mail podany przy rejestracji. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc wynikającą z charakteru warsztatów w przypadku dużej liczby zgłoszeń dopuszcza się ograniczenie liczby uczestników do dwóch osób z każdej instytucji. Potwierdzeniem zakwalifikowania będzie wiadomość zwrotna za pośrednictwem poczty e-mail.

Maksymalna liczba uczestników wynosi 25 osób.

Terminy zgłoszeń:

Interaktywny formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w terminie do 22 kwietnia 2022 roku

Forma warsztatów:

Warsztaty zostaną zorganizowane w formie stacjonarnej.

Prowadzący:

Katarzyna Spadło – Instytut Rozwoju Miast i Regionów,
Edyta Tomczyk – Instytut Rozwoju Miast i Regionów .
Umowa na przeprowadzenie warsztatów zawarta została z firmą Adept Sp. z o.o. Sp. k.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Rejestracja i udział w warsztatach są jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Spotkanie odbywa się w ramach realizowanego przez Województwo pomorskie zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

  • Magdalena Kaniewska, e-mail: m.kaniewska@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 138
  • Agnieszka Parkot, e-mail: a.parkot@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 155
  • Aleksandra Luter, e-mail: a.luter@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 454