Lista przykładowych projektów dostępna jest pod wyszukiwarką. Jeżeli chcesz znaleźć opis konkretnego projektu wypełnij jedno lub kilka pól wyszukiwarki.

Wyszukaj projekt

L.p. Tytuł projektu Beneficjent Os priorytetowa Obszar wsparcia Miejsce realizacji
1 Rewaloryzacja Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Wojanowie Gmina Pruszcz Gdański Środowisko Ochrona różnorodności biologicznej Gmina Pruszcz Gdański
2 Gdański Szlak Wodociągowy GDAŃSKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA SP. Z O.O. Środowisko Ochrona różnorodności biologicznej Gmina Miasta Gdańska
3 Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim – etap I. Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. Środowisko Gospodarka wodno-ściekowa Województwo pomorskie
4 Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe Miasto Malbork Środowisko Gospodarka wodno-ściekowa MOF Malbork-Sztum
5 Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork – Sztum Miasto i Gmina Sztum Środowisko Ochrona różnorodności biologicznej MOF Malbork-Sztum
6 Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie Miasta Kościerzyna Gmina Miejska Kościerzyna Środowisko Ograniczenie zagrożeń naturalnych Gmina Miejska Kościerzyna
7 Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Środowisko Ochrona różnorodności biologicznej Województwo pomorskie
8 Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do granicy Państwa w Krynicy Morskiej Gmina Miasta Krynica Morska Środowisko Ochrona różnorodności biologicznej Gminy Miasta Krynica Morska, Gminy Stegna i Gminy Sztutowo
9 Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie ulic Olszewskiego, Wróblewskiego i Mościckiego oraz Osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim Gmina Miejska Pruszcz Gdański Środowisko Ograniczenie zagrożeń naturalnych Gmina Miejska Pruszcz Gdański