Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Z jednego, wspólnego Programu wspierane będą projekty „miękkie” i „twarde”.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowany jest z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Z EFRR wspierane są projekty tzw. „twarde”, z zasady dotyczące rożnego rodzaju infrastruktury. Z EFS wspierane są projekty tzw. „miękkie”, dotyczące różnych grup osób.

Poprzedni Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 finansowany był wyłącznie z EFRR, zatem dotyczył tylko projektów „twardych”. Projekty „miękkie” wspierane przez EFS realizowane były w ramach regionalnego komponentu krajowego programu POKL (Program Operacyjny Kapitał Ludzki).

Nowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 jako program dwufunduszowy obejmuje możliwość realizacji zarówno projektów „twardych” jak i „miękkich”. Część Osi Priorytetowych finansowana jest z EFRR, a część z EFS.

Osie Priorytetowe: 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, finansowane z EFRR wdraża:

Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Kontakt

Osie Priorytetowe: 3, 5, 6, 12, finansowane z EFS wdraża:

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
Kontakt