Szczegółowy Opis Priorytetów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027 (z 11 maja 2023 r.)

11.05.2023