Strategia komunikacji Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027 (wersja obowiązująca)

04.07.2023

Plik dokumentu

Strategia komunikacji Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027 to dokument, który określa podstawowe schematy prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych na potrzeby programu realizowanego w województwie pomorskim.

Strategia określa cele, sposoby ich weryfikacji oraz spójne zasady i standardy działań informacyjno-promocyjnych nt. Funduszy Europejskich oraz Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027 do 2030 roku.

Dokument stanowi podstawę działań informacyjnych i promocyjnych wszystkich instytucji, które odpowiadają za wykorzystanie środków unijnych w regionie.

Załączniki