Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 zaprasza na spotkanie informacyjne dla wnioskodawców aplikujących w Działaniach 2.1 – 2.3 Efektywność energetyczna w programie Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Spotkanie odbędzie się w środę 13 marca 2024 roku w godz. 9:45-14:00 w sali im. Lecha Bądkowskiego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku.


Podczas spotkania omówione zostaną m.in.:

  1. Uwarunkowania wsparcia w Działaniu 2.1 Efektywność energetyczna w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz w zakresie rozwoju systemów ciepłowniczych oraz w Działaniu 2.2 i 2.3 Efektywność energetyczna – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego
    i poza terenem obszaru metropolitalnego: Szczegółowy Opis Priorytetów
    – Ewelina Adamska, DPR
  2. Kryteria wyboru projektów dla Działania 2.1 Efektywność energetyczna w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz w zakresie rozwoju systemów ciepłowniczych oraz w Działaniu 2.2 i 2.3 Efektywność energetyczna – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego i poza terenem obszaru metropolitalnego – Marta Lewandowska, DPR
  3. Kwalifikowalność wydatków: metody uproszczone, podatek Vat, przygotowanie „Projektu budżetu” – Rafał Reszka, DPR
  4. Wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami – Paulina Łasowska, DPR

 

Szczegółowe informacje i formularz zapisu na seminarium są dostępne w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.