Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania informacyjnego dedykowanego konkursowi z Poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej, które odbyło się  15.04.2016 r. w Gdańsku.

Główne założenia konkursu 6.3.2

Koordynacja Polityki Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie pomorskim

System oceny i kryteria 6.3.2

FILM o Generatorze Wniosków Aplikacyjnych