Zachęcamy do zapoznania się z zaleceniami dla podmiotów ekonomii społecznej w zamówieniach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Szczegóły w zakładce: Zasady udzielania zamówień w ramach EFS Plus