Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego poszukuje ekspertów do oceny wniosków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w następujących dziedzinach:

 

  1. Horyzontalne zasady równościowe;
  2. Pomoc publiczna;
  3. Efektywność energetyczna w budynkach;
  4. Gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym gospodarka odpadami;
  5. Mobilność miejska – ocena strategiczna;
  6. Infrastruktura edukacji;
  7. Infrastruktura edukacji – ocena strategiczna;
  8. Infrastruktura kultury i zabytki;
  9. Zabytkowe przestrzenie publiczne;
  10. Infrastruktura kultury – ocena strategiczna.

 

Zainteresowane osoby powinny złożyć wymagane dokumenty do dnia 26.01.2024 r. Treść ogłoszeń, regulaminu oraz wzór kwestionariusza osobowego dostępne są na stronie Wykazu ekspertów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027