Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego poszukuje ekspertów do oceny strategicznej wniosków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w dziedzinie Infrastruktura drogowa.

 

Dziedzina ta obejmuje swoim zakresem projekty prowadzące do rozwoju mobilności regionalnej m.in. poprzez rozwój infrastruktury dróg wojewódzkich.

Ocena strategiczna projektów w ramach tej dziedziny polega na weryfikacji stopnia w jakim założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w wyzwania, zakres i ukierunkowanie celu szczegółowego 3 (ii) Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 oraz Działania 04.01 Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

 

Zainteresowane osoby powinny złożyć wymagane dokumenty w terminie do dnia 11 marca 2024 roku (decyduje data wpływu).

Treść ogłoszeń, regulaminu oraz wzór kwestionariusza osobowego dostępne są na stronie Wykazu ekspertów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027