W związku z procesem podpisywania umów, udostępniamy listę sprawdzającą, która ułatwi Beneficjentom programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 wypełnienie obowiązków informacyjnych i promocyjnych. Wypełnienie ich jest kluczowe, aby uniknąć ewentualnych korekt finansowych, które mogą wynieść nawet do 3% kwoty dofinansowania.

Lista sprawdzająca obowiązki informacyjno-promocyjne (DOCX 127KB)