Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „Dostępność. Równość. Niedyskryminacja. Filary realizacji projektów finansowanych z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027”. Spotkanie poprowadzi pani Anna Bizub-Jechna z Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, koordynator Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ds. dostępności architektonicznej.

 

Spotkanie odbędzie się w czwartek 11 kwietnia 2024 roku w godz. 10:00 – 13:30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Augustyńskiego 1 (sala Niebo Polskie, poziom 0, na wprost wejścia głównego do budynku).

Podczas spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Jak rozumiemy dostępność, równość, niedyskryminację?
  • Kryteria horyzontalne oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027.
  • Horyzonty sobie a życie sobie? – warsztaty, doświadczenia.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy:

  1. wypełnić formularz zgłoszeniowy „Weź udział” do 10 kwietnia 2024 r.,
  2. potwierdzić swój udział linkiem aktywacyjnym przesłanym na adres e-mail podany
    w zgłoszeniu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Osoby ze specjalnymi potrzebami prosimy o kontakt z organizatorem w celu zapewnienia efektywnego udziału w spotkaniu.

 

Organizator:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku
ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
tel.: 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52
e-mail: pife.gdansk@pomorskie.eu

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

Załączniki