Lista przykładowych projektów dostępna jest pod wyszukiwarką. Jeżeli chcesz znaleźć opis konkretnego projektu wypełnij jedno lub kilka pól wyszukiwarki.

Wyszukaj projekt

L.p. Tytuł projektu Beneficjent Os priorytetowa Obszar wsparcia Miejsce realizacji
1 Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+) Bank Gospodarstwa Krajowego Przedsiębiorstwa Pożyczki dla firm na inwestycje prorozwojowe Województwo pomorskie
2 Rozwój potencjału PARR S.A. w Słupsku do świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla biznesu Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Przedsiębiorstwa Specjalistyczne usługi doradcze dla firm Słupsk
3 Rozwój IQ PL Sp. z o.o. o nowe usługi z zakresu bezpieczeństwa danych IQ PL Sp. z o.o. Przedsiębiorstwa Dotacje dla firm na inwestycje prorozwojowe Gdańsk
4 Budowa gotowości parków naukowo-technologicznych i inkubatorów w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia Przedsiębiorstwa Specjalistyczne usługi doradcze dla firm Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
5 Stworzenie innowacyjnej aplikacji z interfejsem graficznym dla środowiska FDS, służącej do wizualizacji i obliczania rozprzestrzeniania się dymu w obiekcie przez Inżynierską Agencję Pożarniczą w Gdańsku Inżynierska Agencja Pożarnicza Fire Engineering Agency/ inż. Stefan E. Bernatek Przedsiębiorstwa Innowacyjna aplikacja przeciwpożarowa Gdańsk
6 Rozwój przedsiębiorstwa ATLAS-SOLLICH ZSE poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii prowadzącej do powstania nowego produktu ATLAS-SOLLICH Zakład Systemów Elektronicznych, Andrzej Sollich Przedsiębiorstwa Rozwój przedsiębiorstwa Rębiechowo
7 Poprawa jakości oferty inwestycyjnej regionu. Agencja Rozwoju Pomorza Przedsiębiorstwa Adaptacyjność pracowników Województwo pomorskie
8 "Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim" Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Przedsiębiorstwa Obszar wsparica 1 miasto1