Lista przykładowych projektów dostępna jest pod wyszukiwarką. Jeżeli chcesz znaleźć opis konkretnego projektu wypełnij jedno lub kilka pól wyszukiwarki.

Wyszukaj projekt

L.p. Tytuł projektu Beneficjent Os priorytetowa Obszar wsparcia Miejsce realizacji
1 Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk Gmina Miasta Gdańsk Komercjalizacja wiedzy Trasy rowerowe Gdańsk
2 Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Motławy i Martwej Wisły Gmina Miasta Gdańsk Komercjalizacja wiedzy Szlaki kajakowe Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
3 Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+) Bank Gospodarstwa Krajowego Komercjalizacja wiedzy Pożyczki i wkłady kapitałowe na działalność badawczo-rozwojową Województwo pomorskie
4 Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250 PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Komercjalizacja wiedzy Linie kolejowe SKM Gdynia, SKM Rumia
5 Stanowisko badawcze wyposażone w RTDS (ang. RTDS – Real Time Digital Simulator) - czyli cyfrowy symulator czasu rzeczywistego, w siedzibie Instytutu Energetyki Instytut Badawczy Oddział Gdańsk Instytut Energetyki Instytut Badawczy Komercjalizacja wiedzy Rozwój infrastruktury jednostek badawczo-rozwojowych Gdańsk
6 Przeprowadzenie prac B+R w celu opracowania innowacyjnych urządzeń do przesyłu danych. Gdańskie zakłady Teleelektroniczne "Telkom-Telmor Sp. z o.o. Komercjalizacja wiedzy Dotacje na rozwój działalności badawczo-rozwojowej Gdańsk
7 Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy Powiat Wejherowski Komercjalizacja wiedzy Infrastruktura szkół zawodowych Powiat Wejherowski
8 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach Gmina Kaliska Komercjalizacja wiedzy Gospodarka wodno-ściekowa Gmina Kaliska
9 Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów Gmina Miejska Człuchów Komercjalizacja wiedzy Energooszczędne oświetlenie uliczne Gmina Miejska Człuchów
10 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020 Beneficjent: Gmina Miasta Gdańska Gmina Miasta Gdańska Komercjalizacja wiedzy
11 "Innowacyjne Centrum zintegrowanych laboratoriów badawczych środowiska morskiego dla przemysłu offshore" Instytut Morski w Gdańsku Komercjalizacja wiedzy Obszar wsparica 1 miasto1