Lista przykładowych projektów dostępna jest pod wyszukiwarką. Jeżeli chcesz znaleźć opis konkretnego projektu wypełnij jedno lub kilka pól wyszukiwarki.

Wyszukaj projekt

L.p. Tytuł projektu Beneficjent Os priorytetowa Obszar wsparcia Miejsce realizacji
1 Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią Energia OZE odnawialne źródła energii Powiat Kwidzyński
2 Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo Gmina Potęgowo Energia Modernizacja sieci ciepłowniczych i kotłowni Potęgowo
3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020 Gmina Miasta Gdańska Energia Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gmina Miasta Gdańska
4 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku Gmina Miasta Gdańska Energia Dotacje na produkcję energii z OZE Gdańsk
5 Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi) Miasto Malbork Energia Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej MOF Malbork-Sztum
6 Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne) Miasto i Gmina Sztum Energia Adaptacyjność pracowników Energooszczędne oświetlenie uliczne
7 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie Gmina Miasta Sopotu Energia Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Sopot
8 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni Gmina Miasta Gdynia Energia Termomodernizacja budynków mieszkalnych Gmina Miasta Gdynia