Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

O Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich

Informujemy, że 31 grudnia 2021 roku zakończyły swoją działalność 4 Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w woj. pomorskim, tj. w Chojnicach, Gdańsku, Malborku i Słupsku.

W 2022 roku działalność informacyjną w zakresie Funduszy Europejskich prowadzić będzie Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Punkt Informacyjny FE oferuje BEZPŁATNIE:

 • konsultacje bezpośrednie, telefoniczne, pisemne, e-mailowe,
 • prowadzenie klienta,
 • indywidualne konsultacje u klienta – grupowe (pracownicy JST, instytucji publicznych, podopieczni organizacji pozarządowych, kilka firm itp.),
 • indywidualne konsultacje dla osób z niepełnosprawnościami,
 • diagnozę potrzeb klienta – zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich lub informację o braku możliwości dofinansowania pomysłu,
 • informację o podstawowych warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu,
 • informację o bezpłatnych spotkaniach informacyjnych, szkoleniach, studiach i innych projektach dofinansowanych przez UE,
 • usługę Innopoint – realizowaną na rzecz Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG),
 • konsultacje w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • otwarte spotkania informacyjne i szkolenia dla beneficjentów oraz osób, które chcą skorzystać z Funduszy Europejskich (w tym webinaria i seminaria online),
 • spotkania dla szkół ponadpodstawowych (stacjonarne i online),
 • Mobilne Punkty Informacyjne (MPI),
 • całodzienne dyżury MPI,
 • dane kontaktowe do instytucji, które zajmują się wdrażaniem Funduszy Europejskich,
 • nieodpłatnie publikacje dotyczące Funduszy Europejskich wydawane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, urzędy marszałkowskie lub inne instytucje publiczne zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich.

Pytania do Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gdańsku można kierować telefonicznie, pisemnie, pocztą elektroniczną lub w formie konsultacji indywidualnej podczas osobistej wizyty w punkcie.

Kontakt:
ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
tel. 58 32 68 147, 58 32 68 148, 58 32 68 152
e-mail: pife.gdansk@pomorskie.eu

Zadaj pytanie: https://www.rpo.pomorskie.eu/glowny-punkt-informacyjny

Kontakt do koordynatora Sieci PIFE w woj. pomorskim:

Martyna Sawicka
e-mail: m.sawicka@pomorskie.eu
tel. 58 32 68 175

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich są koordynowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach projektu pt. „System Informacji o Funduszach Europejskich”, którego celem jest koordynacja i rozwój w całej Polsce Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, oferujących w jednym miejscu informację o wszystkich programach operacyjnych finansowanych w ramach EFS, EFRR i FS.

Konsultanci Punktów Informacyjnych udzielają odpowiedzi na wszelkie zapytania dotyczące możliwości pozyskania Funduszy Europejskich.

Wszystkie usługi Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich są bezpłatne.