Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 2020 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 1281/195/16 z dnia 9 grudnia 2016 roku przyjął Regulamin wpisu do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa pomorskiego.

W dniu 28 października 2021 roku Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 1029/297/21 zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa pomorskiego, który przedstawiono poniżej:

L.pGminaTytuł programu rewitalizacji

Uchwała w sprawie przyjęcia programu rewitalizacji/zmiany programu rewitalizacji

1.Gmina Miejska Kościerzyna

Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna na lata 2017-2025

Uchwała nr XLIV/327/17 z dnia 22 lutego 2017 r.
2.

Gmina Kartuzy

Gminny Program Rewitalizacji KartuzUchwała nr XX/183/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.
3.

Gmina Miasta Gdyni

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026

Uchwała nr XXX/721/17 z dnia 29 marca 2017 r.
4.Gmina Miejska Człuchów

Gminny Program Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie

Uchwała nr XXXIII.234.2017 z dnia 30 października 2017 r.
5.Gmina Miasta Malborka

Program Rewitalizacji Miasta Malborka na lata 2017-2023. MALBORK na +

Uchwała nr XXXI/318/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
6.Gmina Miejska Chojnice

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Chojnice

Uchwała nr X/134/19 z dnia 23 września 2019 r.
7.Miasto i Gmina Debrzno

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Debrzno na lata 2016-2022

Uchwała nr 73.LVIII.2017 z dnia 16 października 2017 r.
8.Gmina Bytów

Lokalny Program Rewitalizacji Bytowa na lata 2017-2023

Uchwała nr XI/93/2019 z dnia 18 września 2019 r.
9.Miasto Słupsk

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-2025+

Uchwała nr XXVI/423/20 z dnia 21 grudnia 2020 r.
10.Gmina Miasto Ustka

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022

Uchwała nr XLIII/379/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
11.Gmina Miasta Gdańska

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2023

Uchwała nr XIV/304/19 z dnia 26 września 2019 r.
12.Gmina Miasta Lęborka

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Lęborka

Uchwała nr VII-89/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r.
13.Gmina Gniew

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016-2023 Aktualizacja

Uchwała nr IX/57/19 z dnia 29 maja 2019 r.
14.Gmina Miasta Tczewa

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Tczewa na lata 2016-2030

Uchwała nr XII/99/2019 z dnia 26 września 2019 r.
15.Gmina Czersk

Program Rewitalizacji dla Gminy Czersk na lata 2017-2023

Uchwała nr XVIII/213/20 z dnia 25 lutego 2020 r.
16.Gmina Brusy

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brusy na lata 2017-2023

Uchwała nr XV/131/20 z dnia 7 maja 2020 r.
17.Gmina Miasta Puck

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasta Puck na lata 2016-2023

Uchwała nr XIX/8/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
18.Gmina Skarszewy

Gminny Program Rewitalizacji na lata 2015-2025 (Skarszewy)

Uchwała nr XIV/125/2019 z dnia 28 października 2019 r.
19.Gmina Miasta WejherowaLokalny Program Rewitalizacji Miasta Wejherowa do roku 2022

Uchwała nr VIIk/XXXVI/429/2017 z dnia 12 września 2017 r.

20.Gmina Miasta Starogard Gdański

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Starogard Gdański na lata 2017-2025

Uchwała nr XIII/142/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r.
21.Gmina Nowy Dwór Gdański

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2017-2023

Uchwała nr 131/XVII/2019 z dnia 29 października 2019 r.
22.Gmina Miejska Rumia

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia na lata 2017-2030

Uchwała nr XV/203/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r.
23.Gmina Kępice

 Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2018-2023 dla Gminy Kępice

Uchwała nr XLI/379/2018 z dnia 30 lipca 2018 r.
24.Gmina Miejska Skórcz

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Skórcz na lata 2018-2023

Uchwała nr VIII/44/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r.
25.Gmina Czarne

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Czarne na lata 2016-2023. Zmiana 2

Uchwała nr 0007.101.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
26.Gmina Nowy Staw

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Nowy Staw na lata 2017-2023

Uchwała nr 414/LVI/2018 z dnia 11 września 2018 r.
27.Miasto Kwidzyn

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna na lata 2017-2023. Aktualizacja wg stanu na grudzień 2018

Uchwała nr III/38/19 z dnia 28 lutego 2019 r.
28.Gmina Żukowo

Program Rewitalizacji Gminy Żukowo na lata 2016-2023

Uchwała nr XX/244/2020 z dnia 31 marca 2020 r.

29.Gmina PelplinLokalny Program Rewitalizacji Gminy Pelplin na lata 2017-2023Uchwała nr XXXIII/276/21 z dnia 9 września 2021 r.
 

 

Poniżej archiwalne wersje wykazu programów rewitalizacji gmin województwa pomorskiego: