Wybierz, jakiego rodzaju treści chcesz otrzymywać na swój adres e-mail.

Wybierz dział, który Cię interesuje:

Ustal częstotliwość wysyłki informacji:

Podaj swój adres e-mail: (Wymagany)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1) – (dalej jako: RODO) informujemy, że:

  • Administratorem danych jest Marszałek Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk,
  • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@pomorskie.eu ; tel. 58 32 68 518,
  • Dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji newslettera poświęconego Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  • Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem,
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez kliknięcie w link umieszczony w stopce każdorazowo otrzymanego newslettera,
  • Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
  • Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przesyłania newslettera,
  • Na podstawie podanych danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

Zapoznałem/łam się z Polityką Prywatności https://www.rpo.pomorskie.eu/polityka-prywatnosci i akceptuję ją. Moje dane osobowe przekazywane są przeze mnie dobrowolnie.