Jan Szymański
Dyrektor

Sekretariat
Iwona Jakubowska
Małgorzata Olszewska

dpr@pomorskie.eu
tel. 58 326 81 33, fax: 58 326 81 34

Pion ds. obsługi projektów EFRR

Agnieszka Surudo
Z-ca dyrektora

Referat realizacji projektów I

Bartosz Gappa, b.gappa@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 37
Kierownik

Aleksandra Budny, a.budny@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 16
Jacek Jórasz, j.jorasz@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 26
Jakub Kowalczuk, j.kowalczuk@pomorskie.eu, tel. 58 326 88 45
Stanisław Leszczyński, s.leszczynski@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 42
Maja Remizowicz, m.remizowicz@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 49
Paulina Łasowska, p.lasowska@pomorskie.eu, tel. 58 326 86 36
Ewelina Adamska, e.adamska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 17
Michał Beyer, m.beyer@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 42
Marta Lewandowska, m.lewandowska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 25

Referat realizacji projektów II

Kinga Dziewiątkowska-Seroka, k.dziewiatkowska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 72
Kierownik

Magdalena Kaniewska , m.kaniewska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 38
Agnieszka Famielec, a.famielec@pomorskie.eu, tel. 58 326 88 42
Joanna Schumertl, j.schumertl@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 74
Natalia Błażowska, n.blazowska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 74
Agata Bartsch, a.bartsch@pomorskie.eu, tel. 58 326 84 30
Agnieszka Parkot, a.parkot@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 55
Aleksandra Luter, a.luter@pomorskie.eu, 58 326 84 54

Centrum kompetencji

Kamilla Muńska, k.munska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 36
Joanna Skierka, j.skierka@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 87

Zespół ds. organizacji procesu wyboru

Agata Mróz, a.mroz@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 88
Koordynator

Dorota Krzyżanowska, d.krzyzanowska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 85
Anna Mrozińska, a.mrozinska@pomorskie.eu, tel. 58 326 82 78

Pion ds. certyfikacji

Dorota Płachta
Z-ca dyrektora

Referat certyfikacji

Monika Krakowska, m.krakowska@pomorskie.eu, tel. 58 326 88 46
Kierownik

Roman Kasprzak, r.kasprzak@pomorskie.eu, tel. 58 326 88 15
Maria Czajka, ma.czajka@pomorskie.eu, tel. 58 326 84 12
Iwona Jasińska, i.jasinska@pomorskie.eu, tel. 58 326 88 48
Anna Szymańska, a.szymanska@pomorskie.eu, tel. 58 326 89 02

Pion ds. koordynacji RPO

Michał Kukliński
Z-ca dyrektora

Referat informacji

Martyna Sawicka, m.sawicka@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 75
Kierownik

Zespół ds. Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich
Aurelia Kuskowska-Margas, a.kuskowska@pomorskie.eu, tel. 58 326 88 47
Magda Szwedowska, m.szwedowska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 52
Jolanta Kalisz, j.kalisz@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 48
Katarzyna Tarwacka, k.tarwacka@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 47
Aneta Jankowska, an.jankowska@pomorskie.eu, 58 326 81 52

Zespół ds. informacji i szkoleń
Eliza Zaremba, e.zaremba@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 24
Monika Grochulska, m.grochulska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 46
Marcin Twardokus, m.twardokus@pomorskie.eu, tel. 58 326 87 87

Referat koordynacji

Izabela Wesołowska, i.wesolowska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 22
Kierownik

Zespół ds. procedur

Justyna Lubojemska, j.lubojemska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 84
Koordynator

Ewa Czaja, e.czaja@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 64
Agata Sady, a.sady@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 50
Aneta Grygiel – Dorszewska, a.grygiel@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 15

Zespół ds. IP i audytów

Joanna Jaworska – Soral, j.jaworska-soral@pomorskie.eu, tel. 58 326 82 58
Koordynator

Aneta Budrewicz – Góralczyk, a.budrewicz@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 43
Anna Ignaszewska, a.ignaszewska@pomorskie.eu, 58 326 81 53
Łukasz Andrzejczyk, l.andrzejczyk@pomorskie.eu, tel. 58 326 86 88

Systemy informatyczne

Dariusz Pyśko, d.pysko@pomorskie.eu, tel. 58 326 82 43
Andrzej Wrona, a.wrona@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 13

Referat monitoringu

Marcin Erhard, m.erhard@pomorskie.eu, tel. 58 326 84 31
Kierownik

Zespół ds. sprawozdawczości i Sekretariat Komitetu Monitorującego 
Agnieszka Rojek, a.rojek@pomorskie.eu, tel. 58 326 88 44
Koordynator

Paweł Tomaszewski, p.tomaszewski@pomorskie.eu, tel. 58 326 84 92

Sekretariat Komitetu Monitorującego
KM2014-2020@pomorskie.eu, tel. 58 326 84 92

Referat nieprawidłowości i skarg

Anna Hutyra, a.hutyra@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 11
Kierownik

Zespół ds. nieprawidłowości
Dominika Banel, d.banel@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 29
Mariusz Rainczuk, m.rainczuk@pomorskie.eu, tel. 58 326 89 37
Agnieszka Kośmider, a.kosmider@pomorskie.eu, tel. 58 326 88 75
Anna Galic, an.galic@pomorskie.eu , tel. 58 326 81 35

Rzecznik Funduszy Europejskich
rzecznik.rpo@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 33

Pion ds. płatności i kontroli

Rafał Reszka
Z-ca dyrektora

Referat płatności

Beata Płocha, b.plocha@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 19
Kierownik

Zespół ds. budżetu i prognoz
Agnieszka Maciejewska, a.maciejewska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 44
Koordynator

Rafał Niklewicz, r.niklewicz@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 44
Mariola Anuszewska, m.anuszewska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 27
Magdalena Pietrzak-Ignatowicz, ma.pietrzak@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 27
Paweł Bielski, p.bielski@pomorskie.eu, tel. 58 326 87 03

Zespół ds. płatności I
Magdalena Kruszyńska, m.kruszynska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 20
Koordynator

Katarzyna Anikiej, k.anikiej@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 45
Joanna Ciołek, jo.ciolek@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 81
Anna Sikora, a.sikora@pomorskie.eu, tel. 58 326 82 59
Aleksandra Wierzbicka, al.wierzbicka@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 86
Elżbieta Sząszor, e.szaszor@pomorskie.eu, tel. 58 326 88 01
Małgorzata Pietrzak- Dudek, mal.pietrzak@pomorskie.eu, tel. 58 326 84 06
Justyna Rosochacka, j.rosochacka@pomorskie.eu, tel. 58 326 83 07
Anna Kneba, a.kneba@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 18

Zespół ds. płatności II
Magdalena Broda, m.broda@pomorskie.eu, tel. 58 326 88 41
Koordynator

Małgorzata Mach-Dembowska, m.mach@pomorskie.eu, tel. 58 326 84 16
Aneta Pawlik, a.pawlik@pomorskie.eu, tel. 58 326 84 63
Magdalena Szlinger, m.szlinger@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 83
Ireneusz Toma, i.toma@pomorskie.eu, tel. 58 326 88 43
Tomasz Cejnóg, t.cejnog@pomorskie.eu, tel. 58 326 89 39
Elżbieta Zarzycka, el.zarzycka@pomorskie.eu; tel. 58 326 84 03
Olga Zawojek, o.zawojek@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 131
Krzysztof Wojewoda, k.wojewoda@pomorskie.eu , tel. 58 32 68 403

Referat kontroli

Katarzyna Rabiega, k.rabiega@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 69
Kierownik

Agnieszka Niewiadomska-Szostek, a.niewiadomska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 82
Koordynator

Barbara Zapart, b.zapart@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 10
Koordynator

Katarzyna Michalska, k.michalska@pomorskie.eu, tel. 58 326 84 27
Agnieszka Stachura-Mrówka, a.stachura@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 76
Joanna Urban, j.urban@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 14
Aleksandra Grużewska, a.gruzewska@pomorskie.eu, tel. 58 326 89 66
Agnieszka Mizuła, a.mizula@pomorskie.eu, tel. 58 326 84 81
Katarzyna Wroniak, k.wroniak@pomorskie.eu, tel. 58 326 84 81
Karol Kepka, k.kepka@pomorskie.eu tel. 58 326 81 89

Zespół ds. kontroli

Katarzyna Kafarska, k.kafarska@pomorskie.eu, tel. 58 326 84 61
Koordynator

Marek Jackiewicz, m.jackiewicz@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 54
Jarosław Płaczkiewicz, j.placzkiewicz@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 82
Jolanta Brzoza, j.brzoza@pomorskie.eu, tel. 58 326 82 74
Jolanta Trześniak, j.trzesniak@pomorskie.eu tel.58 326 89 66
Katarzyna Strzelecka k.strzelecka@pomorskie.eu tel. 58 326 84 62
Dominik Skonieczny, d.skonieczny@pomorskie.eu, tel. 58 326 82 74
Aleksandra Garsztka, a.garsztka@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 14
Joanna Szymczyk, j.szymczyk@pomorskie.eu tel. 58 326 89 58
Marta Szymanowska, m.szymanowska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 73
Krystyna Wichowska, k.wichowska@pomorskie.eu tel. 58 326 81 21
Danuta Bartoszewicz, d.bartoszewicz@pomorskie.eu tel. 58 326 81 21