Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Uchwała ZWP w sprawie przyjęcia zasad kwalifikowalności wybranych wydatków w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

23.12.2022