Zintegrowane Porozumienia Terytorialne dla obszaru Żuław zostało podpisane 15 września 2023 r. w Nowym Dworze Gdańskim. Dzięki niemu strategiczne projekty będą mogły liczyć na preferencje w konkursach o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach FEP 2021-2027.

W uroczystym podpisaniu porozumienia w siedzibie Żuławskiego Parku Historycznego wzięli udział marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Józef Sarnowski oraz Jacek Michalski, burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego, a zarazem lider Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Żuławy.

 

Czym są ZPT?

Przypomnijmy, że Zintegrowane Porozumienia Terytorialne są autorskim pomysłem wypracowanym na Pomorzu. Ich istotą jest partnerskie działanie, tzn. wspólne uzgadnianie, a następnie realizacja przedsięwzięć o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym, które poprawią jakość życia mieszkańców naszego regionu. Projekty te powinny się wpisywać w cele strategii rozwoju województwa oraz strategii terytorialnej danego partnerstwa.

Podpisanie porozumienia powoduje, iż wspomniane projekty otrzymają preferencje punktowe, które w istotny sposób zwiększą ich szanse na uzyskanie dofinansowania w ramach konkursów z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

 

Co dzięki ZPT zyskają Żuławy?

W przypadku Żuław w ramach ZPT znalazło się sześć pakietów przedsięwzięć, dotyczących m.in. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Ostaszewo, Sztutowo i Lichnowy, zagospodarowania wód opadowych i budowy błękitno-zielonej infrastruktury w gminie Nowy Dwór Gdański i Lichnowy, rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym dzięki punktom selektywnego zbierania odpadów w gminie Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Miłoradz, Ostaszewo, Stare Pole oraz dzięki zagospodarowaniu Mierzei Wiślanej w innowacyjne kosze uliczne. Dotyczą one ponadto budowy dróg rowerowych w ramach węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański, a także modernizacji Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji oraz budynku przeznaczonego na Centrum Historyczno-Kulturalne w Trzcinisku w gminie Cedry Wielkie.

 

– Konkretne efekty realizacji powyższych zamierzeń to m.in. termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej, ponad 110 ton rocznie ograniczonej emisji CO2, zwiększenie pojemności obiektów małej retencji, stworzenie nowej zielonej infrastruktury, wsparcie rozwoju pięciu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, budowa dróg rowerowych o łącznej długości ponad 8 km, a także dwa wyremontowane i doposażone obiekt kultury, które odwiedzi około pięć tysięcy osób rocznie – wylicza marszałek Mieczysław Struk.

 

Łączna wartość tych przedsięwzięć to blisko 33 mln zł, a wartość ich potencjalnego dofinansowania ze środków FEP 2021-2027 to około 28 mln zł.

 

Autor: Marcin Szumny/UMWP