Informujemy, że Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o zatwierdzeniu wyników oceny projektów z Działania nr 5.11. Aktywne Włączenie Społeczne, która miała miejsce 20 lutego. Po zakończeniu procesu oceny i biorąc pod uwagę dostępną alokację na konkurs, wybrano 41 projektów do dofinansowania na łączną kwotę ogółem 83 273 374,19 PLN.

To ważny krok w kierunku aktywnego wspierania inicjatyw, które mają na celu włączenie społeczne oraz rozwój lokalnych społeczności. Wybrane projekty reprezentują różnorodne obszary, które wniosą istotny wkład w rozwój społeczny naszego regionu.

Lista ocenionych projektów (PDF 459KB)