Z przyjemnością informujemy, że w lutym 2024 roku rozpoczęły działalność trzy Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Chojnicach, Malborku i Słupsku, które razem z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich  w Gdańsku tworzą Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Pomorzu.

 

 

Przedstawiciele ARP S.A. podpisują umowę na prowadzenie LPI FE w Słupsku, fot. UMWP

 

Specjaliści ds. Funduszy Europejskich udzielają odpowiedzi na wszelkie zapytania dotyczące możliwości pozyskania Funduszy Europejskich, zarówno w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, a także w ramach programów krajowych, programów Komisji Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności i programów w ramach Wspólnej Polityki Rolnej zarządzanych przez Ministra właściwego do spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi. PIFE świadczy usługi informacyjne w zakresie ogólnym, tj. nie świadczy usług konsultacji na etapie przygotowania wniosku o dotację oraz konsultacji na etapie realizacji projektów.

 

 

Przedstawiciele Stowarzyszenia Kolory Życia z wicemarszałkiem Województwa Pomorskiego Wiesławem Byczkowskim podpisali umowę na prowadzenie LPI FE w Malborku, fot. UMWP

 

 

Punkty Informacyjne FE oferują BEZPŁATNIE:

 

 • konsultacje bezpośrednie, telefoniczne, pisemne, e-mailowe,
 • prowadzenie klienta,
 • indywidualne konsultacje u klienta – grupowe (pracownicy JST, instytucji publicznych, podopieczni organizacji pozarządowych, kilka firm itp.),
 • indywidualne konsultacje dla osób z niepełnosprawnościami,
 • diagnozę potrzeb klienta – zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich lub informację o braku możliwości dofinansowania pomysłu,
 • informację o podstawowych warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu,
 • informację o bezpłatnych spotkaniach informacyjnych, szkoleniach, studiach i innych projektach dofinansowanych przez UE,
 • usługę Innopoint – realizowaną na rzecz Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG),
 • konsultacje w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • otwarte spotkania informacyjne i szkolenia dla beneficjentów oraz osób, które chcą skorzystać z Funduszy Europejskich (w tym webinaria i seminaria online),
 • spotkania dla szkół ponadpodstawowych (stacjonarne i online),
 • Mobilne Punkty Informacyjne (MPI),
 • całodzienne dyżury MPI,
 • dane kontaktowe do instytucji, które zajmują się wdrażaniem Funduszy Europejskich,
 • nieodpłatnie publikacje dotyczące Funduszy Europejskich wydawane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, urzędy marszałkowskie lub inne instytucje publiczne zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich.

 

Przedstawicielki Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej podpisują umowę na prowadzenie LPI FE w Chojnicach, fot. UMWP

 

Pytania do Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich można kierować telefonicznie, pisemnie, pocztą elektroniczną lub w formie konsultacji indywidualnej podczas osobistej wizyty w punkcie.

Dane do Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Pomorzu:

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

 1. Augustyńskiego 1, 80-819 Gdańsk
  tel. 58 32 68 147, 58 32 68 148, 58 32 68 152
  e-mail: pife.gdansk@pomorskie.eu

Czynny: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek – piątek 8:00-16:00

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach
Urząd Gminy Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice
tel. +48 536 376 207, + 48 536 278 316
e-mail: pife.chojnice@lgdzc.pl
Czynny: poniedziałek 7:00-17:00, wtorek – piątek 7:00-15:00

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku
ul. Grunwaldzka 22/2, 82-200 Malbork
tel.: +48 665 333 780,  +48 665 333 790
e-mail: pife.malbork@koloryzycia.org.pl
Czynny: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek – piątek 8:00-16:00

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku
Słupski Inkubator Technologiczny
ul. Portowa 13B, 76-200 Słupsk
tel. 59 714 18 44, 59 714 18 45
e-mail: pife.slupsk@arp.gda.pl

Czynny: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek – piątek 8:00-16:00

 

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich są koordynowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach projektu pt. „System Informacji o Funduszach Europejskich”, którego celem jest koordynacja i rozwój w całej Polsce Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, oferujących w jednym miejscu informację o wszystkich programach operacyjnych finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Wszystkie usługi Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich są bezpłatne.

 

 

Martyna Sawicka

Koordynatorka Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w woj. pomorskim; Kierownik Referatu Informacji, Departament Programów Regionalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego