14 marca 2024 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził wynik oceny dla wniosku złożonego w ramach niekonkurencyjnego sposobu wyboru projektów. Projekt o charakterze koordynacyjnym realizowany będzie w ramach przedsięwzięcia strategicznego wskazanego w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie edukacji i kapitału społecznego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom uzdolnionym, którzy w toku edukacji napotykają na bariery o charakterze społeczno-ekonomicznym i terytorialnym, odpowiedniego wsparcia w rozwoju ich uzdolnień.

Efektem projektu będzie nabycie kwalifikacji przez 192 uczniów oraz 192 przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty.

Okres realizacji projektu: 1.11.2023 – 31.10.2026

Wartość projektu ogółem: 4 706 986,04 PLN

Kwota dofinansowania ze środków UE i budżetu państwa: 4 236 287,44 PLN

Lista projektu wybranego do dofinansowania (PDF 149KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (PDF 158KB)