13 lutego 2024 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził wynik oceny dla wniosku złożonego w ramach niekonkurencyjnego sposobu wyboru projektów. Projekt o charakterze koordynacyjnym realizowany będzie w ramach przedsięwzięcia wskazanego w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie edukacji i kapitału społecznego.

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, w tym wzmocnienie motywacji uczniów do zdobywania wiedzy i rozwijania swoich uzdolnień, ograniczenie barier edukacyjnych o charakterze ekonomicznym, społecznym i terytorialnym, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze, kształtowanie postaw obywatelskich, proekologicznych oraz promowanie zdrowego trybu życia, a także podniesienie kompetencji nauczycieli.

Efektem projektu będzie nabycie kwalifikacji przez 1100 uczniów oraz 165 przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty.

Okres realizacji projektu: 1.09.2023 – 31.10.2025

Wartość projektu ogółem: 5 397 596,47 PLN

Kwota dofinansowania ze środków UE i budżetu państwa: 4 857 836,82 PLN

Lista projektu wybranego do dofinansowania (pdf 149kb)

Skład Komisji Oceny Projektów (pdf 158kb)