Dwóch reprezentantów będą miały pomorskie lokalne grupy działania w powołanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Podkomitecie ds. rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

 

Uchwałą nr 4/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r., Podkomitet przyjął rekomendacje dotyczące wyłonienia przedstawicieli lokalnych grup działania do składu Podkomitetu. Zgodnie z zaleceniami, proces wyłonienia reprezentantów LGD organizuje urząd marszałkowski zapewniając udział sieci lokalnych działania.

W związku z powyższym do Pomorskiej Sieci Leader skierowana została prośba o wyłonienie przedstawicieli pomorskich LGD do prac w Podkomitecie. Ich zadaniem będzie reprezentowanie całego środowiska LGD z naszego regionu.

Podkomitet ds. rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność powołany został w kwietniu 2023 r. w celu monitorowania wdrażania wielofunduszowych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zgodnie z zapisami art. 31 ust.3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. W jego skład (w charakterze członków i obserwatorów) wchodzą przedstawiciele m.in: Komisji Europejskiej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, samorządów województw, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz wielofunduszowych lokalnych grup działania.

Do zadań Podkomitetu należy, m.in. monitorowanie realizacji instrumentu RLKS oraz strategii rozwoju lokalnego oraz wypracowywanie propozycji działań i rekomendacji podnoszących efektywność realizacji instrumentu.

Załączniki