Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) zachęca organizacje pozarządowe do brania udziału w naborach do komitetów monitorujących programy finansowane z Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 oraz oferuje związane z tym informacje, wymianę doświadczeń, wsparcie specjalistów oraz udział w spotkaniach informacyjnych i przygotowawczych w listopadzie i na początku grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.