Zintegrowane Porozumienia Terytorialne to specjalny instrument służący wsparciu konkretnych obszarów województwa pomorskiego. Dzięki niemu strategiczne projekty będą mogły liczyć na preferencje w konkursach o dofinansowanie ze środków unijnych. Porozumienie w tej sprawie dla obszaru Wschodniego Powiśla, który obejmuje powiaty kwidzyński i sztumski, zostało podpisane 13 września 2023 r. w Dzierzgoniu.

 

 

fot. UMWP

 

 

W uroczystym podpisaniu porozumienia w siedzibie Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego SA wzięli udział marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Józef Sarnowski oraz Jolanta Szewczun, burmistrz Dzierzgonia, a zarazem liderka Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Wschodnie Powiśle.

 

Istotą ZPT jest partnerskie działanie

Zarząd Województwa Pomorskiego 7 grudnia 2022 r. otrzymał od Komisji Europejskiej zielone światło na wdrażanie trzeciego już programu regionalnego. To program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, którego budżet wynosi blisko 1,8 mld euro.

 

– Prace nad FEP trwały ponad dwa lata i był to czas dobrze wykorzystany. Intensywnie współpracowaliśmy z samorządowcami, partnerami społecznymi, gospodarczymi i akademickimi – podkreśla marszałek Mieczysław Struk. – Zaplanowaliśmy również kontynuację instrumentu Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych.

 

Warto podkreślić, że ZPT są autorskim pomysłem wypracowanym na Pomorzu. Ich istotą jest partnerskie działanie, tzn. wspólne uzgadnianie, a następnie realizacja przedsięwzięć o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym, które poprawią jakość życia mieszkańców naszego regionu. Projekty te powinny się wpisywać w cele strategii rozwoju województwa oraz strategii terytorialnej danego partnerstwa.

 

– Strategie terytorialne opracowane przez partnerstwa powinny być przede wszystkim nieustającym procesem kreowania wspólnych celów i priorytetów, a także wzmacniania sieci współpracy przy ich realizacji. Liczę na to, że ZPT okażą się ważnym narzędziem realizacji strategicznych zamierzeń – dodaje marszałek Mieczysław Struk.

 

Co dzięki ZPT zyska Wschodnie Powiśle?

W ramach ZPT dla Wschodniego Powiśla, obejmującego powiaty kwidzyński i sztumski, wynegocjowany został pakiet kluczowych dla tego obszaru przedsięwzięć. Projekty te dotyczyć będą m.in. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, utworzenia miejskiego ogrodu deszczowego w Prabutach, wsparcia stacji uzdatniania wody w Gardei i Starym Dzierzgoniu. Chodzi także o rozbudowę biokompostowni w Dzierzgoniu, modernizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Targu czy modernizację Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury. Łączna wartość tych przedsięwzięć to ponad 58 mln zł, a wartość ich potencjalnego dofinansowania ze środków FEP 2021-2027 to blisko 47 mln zł.

 

– Dla takich miejscowości jak Dzierzgoń są to bardzo ważne inwestycje oraz duże pieniądze – mówi Jolanta Szewczun, burmistrz Dzierzgonia. – W pierwszej kolejności pieniądze chcemy zainwestować w stacje uzdatniania wody i stworzenie systemu gromadzenia deszczówki. Ważna jest też termomodernizacja budynków, bo ceny energii idą w górę, więc takie działanie przyniosą nam oszczędności.

 

Podpisanie porozumienia powoduje, iż wspomniane projekty otrzymają preferencje punktowe, które w istotny sposób zwiększą ich szanse na uzyskanie dofinansowania w ramach konkursów FEP 2021-2027.

 

– Cieszymy się, że to porozumienie daje nam pierwszeństwo przy rozpatrywaniu wniosków i zrobimy wszystko, żeby przygotować je jak najlepiej – dodaje burmistrz Jolanta Szewczun.

 

 

Autor: Marcin Szumny/pomorskie.eu