Lokalne Grupy Działania z województwa pomorskiego otrzymają ponad 343 mln zł. Te pieniądze pozwolą na realizację setek lokalnych projektów istotnych dla mieszkańców. Chodzi o aktywizację zawodową, turystykę czy projekty kulturalne.

 

grupa osób stoi na sali

Fot. Marcin Józefowicz/UMWP

 

Umowy z 15 pomorskimi LGD podpisali 24 stycznia 2024 r. marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz przedstawiciele LGD.

 

Czym są LGD?

Co kryje się pod skrótem LGD?

– Lokalne Grupy Działania to nic innego jak lokalne partnerstwa. To stowarzyszenia, które skupiają przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.  – wyjaśnia Justyna Durzyńska, dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP.

Podstawą działania Lokalnych Grup Działania jest lokalna strategia rozwoju dla konkretnego obszaru.

– Obecnie w województwie pomorskim istnieje 15 takich LGD. Obejmują one zasięgiem niemal wszystkie gminy w regionie – dodaje Durzyńska.

Wsparcie finansowe dla LGD jest udzielane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

 

Ponad 343 mln zł

W naszym województwie realizowanych będzie 15 strategii obejmujących wszystkie gminy wiejskie, miejsko-wiejskie do 20 tys. mieszkańców. Wsparcie finansowe realizowane będzie w ramach tzw. Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS). Łączna kwota, to ponad 343 mln zł. Te pieniądze pozwolą na realizacje setek lokalnych projektów. Mogą to być związane np. z aktywizacją zawodową, rozwojem infrastruktury turystycznej, czy projektami kulturalnymi.

– Widzimy jak wielkie jest znaczenie takich projektów i jak ważne jest zaangażowanie społeczności lokalnej w rozwój małych ojczyzn. Dlatego, po raz pierwszy Zarząd Województwa zdecydował o przeznaczeniu środków „programu regionalnego” na RLKS – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Mówiąc wprost, to lokalne społeczności będą decydowały na jakie zadania, oczywiście w ramach ogólnych zasad wdrażania funduszy, przeznaczyć środki unijne – dodaje marszałek.

Kto zatem otrzymał wsparcie?

 

Kto dostanie pieniądze?

Podpisane 24 stycznia 2024 r. dokumenty dotyczą działalności 15 LGD.

– Wielofunduszowy instrument RLKS to dla nas wszystkich nowe wyzwanie, ale podejmujemy je wspólnie z lokalnymi grupami działania. Czeka nas ogrom pracy, ale jestem przekonany, że środki zostaną wydane na oczekiwane, lokalne zadania oraz, że będą impulsem do rozwoju lokalnych wspólnot – podkreśla marszałek Struk.

A jak wygląda szczegółowy podział środków?

 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej – ponad 18 mln zł.,
 2. Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” – ponad 28 mln zł.,
 3. Żuławska Lokalna Grupa Działania – ok. 19 mln zł.,
 4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy – ponad 21 mln zł.,
 5. Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” – ponad 27 mln zł.,
 6. Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi – prawie 31 mln zł.,
 7. Słowińska Grupa Rybacka – ponad 21 mln zł.,
 8. Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż – ok. 23 mln zł.,
 9. Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia – ponad 18 mln zł.,
 10. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem – niecałe 15 mln zł.,
 11. Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby – ponad 42 mln zł.,
 12. Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” – ok. 19 mln zł.,
 13. Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka – ponad 27 mln zł.,
 14. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla” – ponad 14 mln zł.,
 15. Powiślańska Lokalna Grupa Działania – ok. 16 mln zł.

Następnym krokiem, jakie muszą wykonać LGD to ogłoszenie konkursów i wybór konkretnych projektów, które będą realizowane.

Aleksander Olszak/Pomorskie.eu