Uniwersytet Morski w Gdyni zakończył budowę Centrum Offshore. Obiekt wyposażony jest w nowoczesne laboratoria i pracownie naukowe, w których prowadzone będą badania służące morskiej energetyce wiatrowej. Władze uczelni chcą, żeby w tym miejscu powstała Polska Dolina Offshore.

 

grupa osób przecina wstęgę przed budynkiem centrum off-shore

 

Uroczyste otwarcie Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni nastąpiło 29 lutego 2024 r. W wydarzeniu wzięli udział m.in. rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka, wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, parlamentarzyści oraz przedstawiciele świata nauki i przedsiębiorstw działających w branży morskiej.

 

Uniwersytet Morski liderem na polskim rynku offshore

Nowo wybudowane Centrum Offshore wykorzystywane będzie do prowadzenia specjalistycznych prac badawczych i rozwojowych.

– Inwestycja ta w pełni wpisuje się w cele strategiczne Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – zaznaczał podczas otwarcia prof. Adam Weintrit. – Pragnę przypomnieć, że od marca 2021 r. na naszej uczelni prowadzone są pierwsze w Polsce i jedne z pierwszych na świecie podyplomowe studia Executive Offshore Wind MBA dla sektora morskiej energetyki wiatrowej.

Ambicją władz uczelni jest stworzenie na bazie Centrum Offshore niezbędnego zaplecza badawczo-edukacyjnego dla krajowego sektora energetyki wiatrowej na morzu.

– Morska energetyka wiatrowa to prężnie rozwijająca się dziedzina oraz strategiczny kierunek transformacji energetycznej, który wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Branża offshore stanowi dla nas wielką szansę – mówił wiceminister Arkadiusz Marchewka.

Warto zaznaczyć, że do Centrum Offshore mają zostać zaproszone do współpracy również inne instytucje naukowe oraz badawczo-rozwojowe.

– Chcemy, żeby to miejsce stało się zalążkiem większego organizmu, Polskiej Doliny Offshore – dodał prof. Weintrit.

 

budynek centrum off-shore

budynek centrum off-shore wewnątrz

budynek centrum off-shore wewnątrz

 

Nowe miejsca pracy i najwyższej klasy laboratoria

Centrum Offshore położone jest na terenie portu w Gdańsku przy ulicy Roberta de Plelo 20 (niedaleko zabytkowej twierdzy Wisłoujście). Jego budowa rozpoczęła się w czerwcu 2021 r. Nowoczesny obiekt ma stanowić główną siedzibę Instytutu Morskiego, którego zakłady i jednostki były dotychczas zlokalizowane w różnych częściach Trójmiasta, a także Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej. Docelowo inwestycja przewidziana jest na około 200 stanowisk pracy.

Budowa Centrum Offshore kosztowała blisko 64 mln zł i została zrealizowana przy dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

– Cieszę się, że korzystamy z dobrodziejstwa naszego członkostwa w Unii Europejskiej a fundusze europejskie zasiliły ten wielki projekt – mówił marszałek Mieczysław Struk. – Życzę, żeby Centrum Offshore było miejscem, dzięki któremu studenci i naukowcy będą mogli wnieść znaczący wkład w rozwój praktycznych rozwiązań służących morskiej energetyce wiatrowej.

W nowo otwartym budynku znajdują się najwyższej klasy akredytowane laboratoria i pracownie naukowe. Poza tym w jego wnętrzu przewidziano przestrzeń magazynową na urządzenia i sprzęt pomiarowy o łącznej powierzchni 440 mkw oraz macierz dyskową o pojemności 1 PB (petabajta). Atutem Centrum Offshore jest też bezpośredni dostęp do nabrzeża, które umożliwia postój i obsługę statków badawczych, szkoleniowych oraz serwisowych.

 

dwie osoby przy komputerach

 

tekst: Marcin Szumny

zdjęcia: Karol Stańczyk