Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na bezpłatne webinarium pn. „Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych”. Webinarium odbędzie się 26 marca 2024 r. w godz. 11:00 – 12:15 na platformie Zoom.

W programie webinarium poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • Akty prawne w zakresie udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków UE.
 • Obowiązki beneficjenta zapisane w umowie o dofinansowanie projektu.
 • Definicje z wytycznych.
 • Zasady udzielania zamówień publicznych.
 • Co z trybem „rozeznanie rynku”?
 • Co to są zamówienia regulaminowe poniżej 130 000 zł?
 • Zasada konkurencyjności w praktyce: zastosowanie i wyłączenia stosowania.
 • Kiedy trzeba stosować zasadę konkurencyjności?
 • Kiedy nie trzeba stosować zasady konkurencyjności?
 • Szacowanie wartości zamówienia.
 • Co to są trzy tożsamości?
 • Jak szacować i dokumentować wartość zamówienia?

Program 26.03.2024

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest wypełnienie do dnia 25 marca 2024 r. formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres: pife.malbork@koloryzycia.org.pl.

Formularz zgłoszeniowy 26.03.2024.

Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (26 marca 2024 r.).

Aby wziąć udział w webinarium należy zainstalować na komputerze aplikację Zoom Client lub pobrać ją na telefon.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Organizator webinarium:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku
ul. Grunwaldzka 22/2
82-200 Malbork
tel.: 665 333 780; 665 333 790
e-mail: pife.malbork@koloryzycia.org.pl

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.