Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne on-line  w dniu 2 lutego 2021 r. na temat wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Spotkanie adresowane jest do osób powyżej 30 r.ż. zainteresowanych projektami oferującymi dotacje na założenie działalności gospodarczej, w szczególności realizowanymi w ramach Działania 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa RPO WP 2014-2020.

Podczas webinarium omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • Najważniejsze zasady projektów oferujących dotacje na założenie działalności gospodarczej
  • Aktualne projekty realizowane w ramach Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla mieszkańców powiatów: słupskiego, bytowskiego, malborskiego, kościerskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego, tczewskiego i człuchowskiego.
  • Powiatowe Urzędy Pracy – aktualna oferta.
  • Lokalne Grupy Działania – planowane nabory w 2021 roku.
  • Preferencyjne pożyczki dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą.

 

Miejsce i termin webinarium:

  • Webinarium odbędzie się 2 lutego 2021r., w godz. 11:00 – 12:00  za pośrednictwem platformy http://ClickMeeting

 

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie do dnia 1 lutego 2021 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia, tj. 2 lutego 2021r. 

Organizator webinarium:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku

ul. Portowa 13B, 76-200 Słupsk

tel.: 59 714 18 44

e-mail: slupsk.pife@pomorskie.eu

 

 

 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

Załączniki

doc 3.1 MB

doc 3.1 MB