Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na bezpłatne webinarium, które odbędzie się 19 marca 2024 r. w godz. 10:00 – 11:30 na platformie Zoom. Podczas spotkania omówione zostaną nowe zasady informacji i promocji projektów w perspektywie finansowej 2021 – 2027.

W programie m.in:

  • Normy prawne
  • Jakie są obowiązkowe działania informacyjne i promocyjne beneficjentów realizujących projekty z dofinansowaniem unijnym?
  • Jak oznaczać miejsce realizacji projektu, dokumenty i działania informacyjno-promocyjne w projekcie?
  • Informacja o projekcie na stronie internetowej i w mediach społecznościowych
  • Wzory graficzne
  • Niezbędnik beneficjenta w realizacji działań informacyjno-promocyjnych w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich

Prelegentem będzie Pani Martyna Sawicka z Referatu Informacji w Departamencie Programów Regionalnych w Urzędzie Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Warunkiem udziału w webinarium jest wypełnienie do dnia 18 marca 2024 r. formularza zgłoszeniowego „Weź udział” i potwierdzenie uczestnictwa linkiem aktywacyjnym przesłanym na adres e‑mail osoby zgłaszającej się.

Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (19 marca 2024 r.).

Aby wziąć udział w webinarium należy zainstalować na komputerze aplikację Zoom Client lub pobrać ją na telefon.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Organizator webinarium:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku
ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
tel.: 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52
e-mail: pife.gdansk@pomorskie.eu

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

Załączniki