Szanowni Państwo,

W trosce o Wasze bezpieczeństwo przypominamy, że większość spraw związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich możecie realizować bez wizyty w Urzędzie Marszałkowskim.

Prosimy, aby wszelką korespondencję dotyczącą realizacji RPO WP 2014-2020 skierowaną do Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, co do zasady przekazywać poprzez:

  1. pocztę elektroniczną (e-mail),
  2. elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres:

/x7tx0no864/SkrytkaESP

lub

/x7tx0no864/Skrytka

  1. internetowe platformy do przesyłania plików (np. Dropbox, Wetransfer itp.), po uzgodnieniu z właściwym pracownikiem lub sekretariatem danego departamentu,
  2. pocztę tradycyjną.

Ponadto, korzystanie z GWA i SL2014 odbywa się na dotychczasowych zasadach.

Wszelkie konsultacje dotyczące trwających naborów, zasad realizacji projektów czy działań wynikających z bycia beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 możecie Państwo skonsultować mailowo, telefonicznie czy też korzystając z opcji wideokonferencji. Zachęcamy do tej formy kontaktu w najbliższym czasie.

W razie konieczności osobistego dostarczenia korespondencji lub dokumentacji w formie papierowej (w oryginale), prosimy kierować ją do kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ulicy Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk (na ten adres powinny być również kierowane ewentualne przesyłki kurierskie).