Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19), prosi o zaniechanie wizyt w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego i ograniczenie kontaktu z pracownikami Urzędu do rozmów telefonicznych i łączności on-line.

Prosimy, aby wszelką korespondencję dotyczącą realizacji RPO WP 2014-2020 kierowaną do Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, co do zasady przekazywać poprzez:

  •     pocztę elektroniczną (e-mail),
  •     elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres:

/x7tx0no864/SkrytkaESP

lub

/x7tx0no864/Skrytka

  •     internetowe platformy do przesyłania plików (np. Dropbox, Wetransfer itp.), po uzgodnieniu z właściwym pracownikiem lub sekretariatem danego departamentu,
  •     pocztę tradycyjną.

Korzystanie z GWA i SL2014 odbywa się na dotychczasowych zasadach.

W razie konieczności osobistego dostarczenia korespondencji lub dokumentacji w formie papierowej (w oryginale), prosimy kierować ją do kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ulicy Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk (na ten adres powinny być również kierowane ewentualne przesyłki kurierskie).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:

Sekretariatem Departamentu Programów Regionalnych UMWP (w zakresie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

ul. Augustyńskiego 1
80 – 819 Gdańsk
e-mail: dpr@pomorskie.eu  
tel. 58 326 81 33, fax: 58 326 81 34

Sekretariatem Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP (w zakresie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego)

ul. Augustyńskiego 1
80 – 819 Gdańsk
e-mail: defs@pomorskie.eu
tel. 58 326 81 90, fax: 58 326 81 93