Na biurko Mieczysława Struka marszałka województwa pomorskiego wpłynęło pismo od Ericha Unterwurzachera, dyrektora Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej z informacją o zakresie decyzji, jakie w sposób pilny podjęła Unia Europejska, by pomóc Polsce w walce w epidemią wywołaną przez koronawirusa. Szeroki zakres wspólnotowego wsparcia dotyczy m.in. przesunięcia dużej części funduszy europejskich na walkę z epidemią oraz licznych ułatwień w realizacji unijnych projektów.

Służby Komisji Europejskiej odpowiedzialne za Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne uruchomiły wszelkie środki, jakimi dysponują, aby wesprzeć Polskę w walce z epidemią – pisze dyrektor Unterwurzacher.Prowadzimy ścisłą współpracę z polskimi organami krajowymi i regionalnymi, aby przekierować pomoc finansową (…) tak, by elastycznie reagować na nagle pojawiające się potrzeby najbardziej narażonych sektorów, takich jak służba zdrowia, rynek MŚP i rynek pracy, i dzięki temu pomóc najbardziej dotkniętym regionom Polski i ich mieszkańcom –  wskazuje przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Szybka reakcja Unii Europejskiej na potrzeby związane z epidemią jest dla samorządu województwa pomorskiego bardzo ważna – mówi marszałek Mieczysław Struk. – To są ogromne środki, które już dziś, w momencie kiedy tego najbardziej potrzebujemy, możemy przeznaczyć na zakup potrzebnego sprzętu dla szpitali zakaźnych czy przygotowanie pakietu tanich pożyczek dla przedsiębiorców. Już w poniedziałek 6 kwietnia dotarł do nas nowoczesny tomograf komputerowy, a w drugiej połowie kwietnia uruchomione zostanie wsparcia dla przedsiębiorców w postaci tanich pożyczek – komentuje pomorski marszałek.

Zapoznaj się dokumentem przesłanym do Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego, od od Ericha Unterwurzachera, dyrektora Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej.

Dokument przetłumaczony na język polski (plik dostępny cyfrowo)

Dokument oryginalny w języku angielskim

Wsparcie finansowe będzie pochodziło zarówno z programów krajowych, jak i regionalnych. Z samego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na wsparcie walki z epidemią i jej skutkami przeznaczonych zostanie ponad 130 mln zł.

Warto zauważyć, że unijne wsparcie ma nie tylko charakter finansowy, Komisja Europejska wyraziła też zgodę na znaczące ułatwienia w realizacji projektów unijnych, takie jak: uproszczona weryfikacja wniosków o płatność, wydłużenie terminów realizacji projektów, ułatwienia w stosowaniu zaliczek czy możliwość realizacji pilnych zamówień bez konieczności przeprowadzania długotrwałych przetargów – mówi Jan Szymański, Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Marcin Twardokus