Zapraszamy na szkolenie dotyczące występowania pomocy publicznej dla projektów w Działaniu 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Szkolenie odbędzie się 23 czerwca 2016 roku w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

Weź udział w szkoleniu