Zapraszamy na szkolenia dotyczące wymierzania korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE w ramach RPO WP 2014-2020.

W czasie szkoleń omówione zostaną m.in.:

•    Nowelizacje ustawy Pzp z 22 czerwca i 22 lipca br. – podstawowe założenia i wpływ nowelizacji na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
•    Zasady udzielania zamówień, do których nie znajdują zastosowania przepisy ustawy Pzp.
•    Jak łączyć zamówienia? Jak udzielać zamówień w częściach?
•    Opis przedmiotu zamówienia oraz kwalifikacja podmiotowa wykonawców wraz z omówieniem dokumentów, których może żądać Zamawiający.
•    Aktualne oświadczenie wykonawcy oraz Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
•    Ocena ofert – jak jej dokonać? Jak stosować kryteria podmiotowe?
•    Dozwolone i niedozwolone zmiany umowy oraz Zamówienia na usługi społeczne.

Szkolenia odbędą się w dniach 20, 21 i 22 września 2016 r. (wtorek, środa, czwartek),  w sali Superior, Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, ul. Ołowianka 1, w budynku zabytkowej szkoły, vis-à-vis głównego budynku PFB (II piętro), w godz. 8:30-15:30.
 

Zapisz się na szkolenie