Zapraszamy na szkolenia dotyczące  stosowania nowych dyrektyw zamówieniowych w związku z brakiem ich implementacji do polskiego porządku prawnego.
 

W czasie szkoleń omówione zostaną m.in.:

  • Podstawowe założenia reformy systemu zamówień publicznych (z perspektywy dyrektyw oraz nowelizacji),
  • Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  • Zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z nowelizowanym art. 144 Pzp oraz orzecznictwem; środki ochrony prawnej.

 

Szkolenia odbędą się w dniach 26, 27 i 28 lipca 2016 r. (wtorek, środa, czwartek) w sali Dębowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, ul. Ołowianka 1, w godz. 8:30-15:30.

 

Zapisz się na szkolenie