Ruszają konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zapraszają na konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa, dotyczącej wydatkowania środków europejskich na lata 2021-2027.

Na lata 2021-2027 Polska otrzyma z budżetu Unii Europejskiej ok. 770 mld zł. Z czego ok. 57 mld euro przypadnie nam w ramach nowego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, a 66,8 mld euro na realizację polityki spójności w nowym okresie programowania.

Aktualnie powstają projekty dokumentów, w których zostaną zapisane cele, na które będą przeznaczane środki z Funduszy Europejskich w najbliższych 7 latach. Najważniejszym z tych dokumentów jest Umowa Partnerstwa, której projektu będą dotyczyły najbliższe konsultacje społeczne.

Umowa Partnerstwa będzie miała kluczowy wpływ na sposób i jakość wydatkowania środków unijnych, z tego względu zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach.

Konsultacje będą odbywały się odrębnie dla każdego regionu kraju. W województwie pomorskim konsultacje odbędą się w poniedziałek, 15 lutego 2021 od godziny 10:00.

W konsultacjach może wziąć udział każdy mieszkaniec regionu zainteresowany dystrybucją środków europejskich w nowej perspektywie finansowej.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc niezbędne jest wcześniejsze zgłoszenie na konferencję. Formularz rejestracyjny TUTAJ Osoby, które nie zdążą się zapisać, a zależy im na udziale w konsultacjach mogą obejrzeć transmisję na żywo na kanale YouTube Funduszy Europejskich.

Więcej informacji o Umowie Partnerstwa znajduje się na Portalu Funduszy Europejskich.

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Strategia 2030

 

Anna Uścinowicz
Referat Planowania Strategicznego
Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego