Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „Jakość rozwiązań projektowych w procesach inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej”, które poprowadzą Katarzyna Olechnowicz, Anna Łoziak i Konrad Młynarczyk z Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego. Przedmiotem spotkania będzie przybliżenie podstawowych zagadnień dotyczących przestrzeni publicznej w kontekście działań mających na celu podniesienie jakości i estetyki na różnych etapach związanych z zagospodarowaniem i zarządzaniem przestrzenią.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 25 lipca 2023 roku w godz. 10:00 – 13:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Augustyńskiego 1 (sala Niebo Polskie, poziom 0, na wprost wejścia głównego do budynku).

Podczas spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Przestrzeń publiczna jako element procesów inwestycyjnych oraz kształtowania struktur osadniczych.
  • Sposoby zapewnienia wysokiej jakości przestrzeni publicznej w ramach procesów inwestycyjnych.
  • Przestrzeń publiczna w rozwiązaniach opartych na przyrodzie w kontekście pełnionych usług ekosystemowych.
  • Zarządzanie przestrzenią publiczną w kontekście estetyki miejsca i ochrony walorów krajobrazowych.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy:

1. wypełnić formularz zgłoszeniowy „Weź udział” do 23 lipca 2023 r.,

2. potwierdzić swój udział linkiem aktywacyjnym przesłanym na adres e-mail podany
w zgłoszeniu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Osoby ze specjalnymi potrzebami prosimy o kontakt z organizatorem w celu zapewnienia efektywnego udziału w spotkaniu.

 

Organizator spotkania:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku
ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
tel.: 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52
e-mail: pife.gdansk@pomorskie.eu

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

Załączniki