Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 zaprasza na spotkanie informacyjne dla wnioskodawców aplikujących w ramach Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w zakresie projektów dotyczących edukacji zawodowej zintegrowanych z projektami finansowanymi w Działaniu 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej w programie Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Spotkanie odbędzie się w środę 8 listopada 2023 roku w godz. 9:30 – 14:30 w Sali Niebo Polskie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku.

Spotkanie rozpocznie i powita zebranych gości Pan Jan Szymański – dyrektor Departamentu Programów Regionalnych UMWP oraz Pan Marcin Fuchs – dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP.

Podczas spotkania omówione zostaną m.in.:

I.  Specyfika, cel i kryteria wyboru projektów w ramach edukacji zawodowej, system wyboru projektów zintegrowanych

II. Zasady realizacji projektów

III. Wniosek o dofinansowanie – praca w aplikacji SOWA i WOD2021

Na zgłoszenia czekamy do 6 listopada 2023 r.  WEŹ UDZIAŁ

Dodatkowe informacje

  • Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej – nie będzie transmitowane online.
  • Zachęcamy do skorzystania z transportu zbiorowego na miejsce spotkania. Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych.
  • W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.
  • Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Elizą Zarembą – pracownikiem Referatu Informacji DPR, e-mail: e.zaremba@pomorskie.eu  tel. 58 32 68 124.

Organizatorem spotkania jest Departament Programów Regionalnych i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP w Gdańsku.

Spotkanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

PROGRAM  SPOTKANIA