W związku z dużym zainteresowaniem spotkaniem informacyjnym dla beneficjentów RPO WP 2014-2020 informujemy, że Departament Europejskiego Funduszu Społecznego organizuje ponownie spotkanie w dodatkowym terminie 23 marca 2018 r.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do zapisów.