Kolejne mikro i małe firmy z branży turystycznej i czasu wolnego dostają bezzwrotne dotacje na dostosowanie się do nowych warunków prowadzenia działalności po wybuchu epidemii koronawirusa. Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył na ten cel 30 milionów złotych ze środków unijnych, a Agencja Rozwoju Pomorza S.A. przeprowadziła w czerwcu br. nabór wniosków.  

O dofinansowanie w maksymalnej wysokości do 250 tysięcy zł aplikować mogli przedsiębiorcy prowadzący m.in. hotele, pensjonaty, campingi, wypożyczalnie sprzętu turystycznego, restauracje, kawiarnie, puby, bary i inne lokale gastronomiczne oraz organizatorzy usług sportowo-rekreacyjnych, aktywnych form wypoczynku i atrakcji turystycznych. Dotacje przeznaczone są przede wszystkim na adaptację obiektów i zakup wyposażenia w celu dostosowania firm do zaostrzonych wymagań sanitarnych i zmienionych oczekiwań klientów.

W tym naborze wniosków, prowadzonym w nadzwyczajnej sytuacji, celem było jak najszybsze przekazywanie środków przedsiębiorcom. Zastosowano w związku z tym skróconą i uproszczoną procedurę oceny oraz zasadę przyznawania wsparcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń. W internetowym naborze, który odbył się 24 czerwca 2020 r. zainteresowanie było ogromne i kwota przeznaczona do rozdysponowania została wyczerpana. Weryfikacja ponad 300 złożonych wniosków postępuje i już część projektów otrzymało dofinansowanie, a wkrótce będą następne.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. publikuje aktualne informacje o postępie oceny i wyboru projektów na swojej stronie internetowej https://www.arp.gda.pl/1213,wyniki-konkursow

Nabór przeprowadzony został w ramach Poddziałania 2.2.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020