Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (IZ FEP), działając na podstawie Procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 przez Instytucję Zarządzającą FEP 2021-2027, przyjętej uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1307/416/22 z dnia 28 grudnia 2022 r.

ogłasza rozstrzygnięcie ogłoszonego w dniu 28 grudnia 2022 r. naboru organizacji pozarządowych w obszarze zmian klimatu do składu Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027.

W wyniku naboru, do składu Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 została zaproszona organizacja pn. Pomorskie Stowarzyszenie „Nasze Środowisko” z siedzibą w Bierkowie.

 

Załączniki:

  1. Uchwała Nr 17/419/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru organizacji pozarządowych w obszarze zmian klimatu do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.
  2. Załącznik do Uchwały Nr 17/419/23 Zarządu Województwa Pomorskiego – Lista organizacji pozarządowych wyłonionych do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w ramach naboru z dnia 28 grudnia 2022 r.