Raport prezentuje realizowane przez Zarząd Województwa Pomorskiego działania finansowane ze środków RPO WP 2014-2020, których celem jest ograniczenie negatywnych skutków pandemii koronawirusa na terenie województwa pomorskiego. Przedstawia także aktualny stan realizacji Programu regionalnego województwa pomorskiego.

Do 31 marca 2020 r. Zarząd Województwa Pomorskiego udzielił 1 765 projektom dofinansowania o łącznej wartości ok. 7,1 mld zł, co stanowi 89,0% budżetu Programu. Całkowita wartość realizowanych obecnie projektów opiewa na kwotę ponad 10,7 mld zł. Wypłaciliśmy beneficjentom ponad 3,6 mld zł, co stanowi 44,7% budżetu Programu.

Załączniki